NL RNT staat voor natuur, landschap, recreatie en toerisme, de werkvelden waarbinnen we actief en deskundig zijn.

NL RNT is een associatie. De associatie wordt gevormd door Wim van Hooff en Theo de Bruin. Onze geestdrift en energie is synoniem met de drang tot verbeteren. Vraaggericht en uitgaan van de behoefte van toeristen en recreanten. Nuchtere kennis van recreant's en toerist's wensen en gedrag ligt aan de basis.

Foto NLRNT